سایت عمومی موسسه فکور

سیستم اتوماسیون اداری/آموزشی فکور


کلاس های مجازی

برای ثبت فعالیت شما (حضور و غیاب) از این طریق وارد کلاس مجازی شوید: ورود به کلاس های من
آرشیو آزمون های رایگان

در این بخش می توانید پاسخ تشریحی برخی از آزمون را نیز مطالعه کنید

ورود

کلاس رایگان و نمونه

موج و نوسان دوازدهم

آقای زمانی


وضعیت دروس آماده شده تا این تاریخ
  ویدئو
  آزمون آنلاین
  جزوه
1 ریاضی دهم - تشابه و تالس - قسمت اول - خانم مسیح    

2 زبان انگلیسی دهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

3 ریاضی یازدهم - تابع و دامنه - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

4 فیزیک دهم -انرژی پتانسیل گرانشی - هفته سوم فروردین - پشتیبان        

5 فارسی دهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

6 زیست دهم - فصل شش - بخش یک - خانم ملکشاهی    

7 زیست دهم - فصل شش - بخش دو - خانم ملکشاهی        

8 هندسه دهم - چند ضلعی ها - فصل یک بخش یک - خانم مسیح        

9 ریاضی دهم - تشابه و تالس - قسمت دوم - خانم مسیح    

10 ریاضی دهم - تشابه و تالس - قسمت سوم - خانم مسیح        

11 ریاضی دهم - تابع - خانم مسیح        

12 ادبیات دهم - خانم تبار سعید    

13 ریاضی یازدهم - مثلثات - خانم مسیح        

14 ریاضی یازدهم - تبدیلات هندسی - بخش اول - خانم مسیح    

15 ریاضی یازدهم - تبدیلات هندسی - بخش دوم - خانم مسیح        

16 ریاضی یازدهم - تبدیلات هندسی - بخش سوم - خانم مسیح    

17 ریاضی یازدهم - تبدیلات هندسی - بخش چهارم - خانم مسیح    

18 ریاضی یازدهم - تبدیلات هندسی - بخش پنجم - خانم مسیح    

19 تاریخ ایران و جهان یازدهم انسانی سری یک - پشتیبان    

20 زبان انگلیسی یازدهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

21 ریاضی انسانی یازدهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

22 ریاضی یازدهم-احتمال - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

23 فیزیک یازدهم -الکتریسیته ساکن 1- هفته سوم فروردین - پشتیبان        

24 فیزیک یازدهم -الکتریسیته ساکن 2- هفته سوم فروردین - پشتیبان    

25 روان شناسی یازدهم بخش یک- هفته سوم فروردین - پشتیبان    

26 روان شناسی یازدهم بخش دو- هفته سوم فروردین - پشتیبان        

27 فارسی یازدهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

28 زیست یازدهم - فصل شش - بخش یک - خانم ملکشاهی    

29 زیست یازدهم - فصل شش - بخش دو - خانم ملکشاهی    

30 زیست یازدهم - فصل شش - بخش سوم - خانم ملکشاهی        

31 هندسه یازدهم - فصل دو - بخش یک از دو - خانم مسیح    

32 هندسه یازدهم - فصل دو - بخش دو از دو - خانم مسیح        

33 تاریخ ایران و جهان یازدهم انسانی سری دوم - پشتیبان    

34 تاریخ ایران و جهان یازدهم انسانی سری سوم - پشتیبان    

35 موج و نوسان دوازدهم - آقای زمانی        

36 فصل چهارم شیمی دوازدهم-آلودگی هوا - آقای خواجوی        

37 فصل چهارم شیمی دوازدهم-تعادل و انرژی مسیر - آقای خواجوی        

38 فصل چهارم شیمی دوازدهم-انرژی مسیر - بخش دوم - آقای خواجوی        

39 ریاضی دوازدهم - بهینه سازی بخش اول - آقای طاهری    

40 ریاضی دوازدهم - بهینه سازی بخش دوم - آقای طاهری    

41 ریاضی دوازدهم - بهینه سازی بخش سوم - آقای طاهری    

42 ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 1 - خانم مسیح    

43 ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 2 - خانم مسیح    

44 ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 3 - خانم مسیح    

45 ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 4 - خانم مسیح    

46 ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 5 - خانم مسیح    

47 ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 6 - خانم مسیح    

48 ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 7 - خانم مسیح    

49 آزمون مرور فارسی دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

50 زبان انگلیسی دوازدهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

51 ریاضی دوازدهم-اکسترمم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

52 فیزیک دوازدهم -فصل سوم نوسان و موج- هفته سوم فروردین - پشتیبان    

53 دینی دوازدهم- هفته سوم فروردین - پشتیبان    

54 ریاضی گسسته - فصل شش - بخش یک - آقای طاهری        

55 آزمون مرور عربی دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

56 آزمون مرور دینی دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

57 آزمون مرور ریاضی دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

58 آزمون مرور فیزیک دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

59 آزمون مرور شیمی دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

60 آزمون مرور زیست دهم برای دوازدهم - پشتیبان    
دانش آموزان

دانش آموزان می توانند با وارد کردن کد ملی، کارنامه آزمون خود را مشاهده کنند.برای دیدن کارنامه نمونه می توانید از کد 927067102 استفاده کنید.

مدارس و مدرسان

مدیران و مدرسان مدارس می توانند با ورود به این بخش، کارنامه مرکز آموزشی خود را بررسی کنند.
و یا اطلاعات آزمون حوزه خود را به سرور منتقل نمایند.


در صورتی که پیش تر عضو این سامانه نشده باشید، باید ثبت نام کنید.
  ثبت نام مراکز آموزشی

مدیران

مدیران آزمون ها و همکاران می توانند با مراجعه به بخش زیر، به آمار کلی و همچنین وضعیت پیشرفت فرایند دسترسی داشته باشند.

  ورود به پنل ادمین